ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ ร้านกาแฟสดในรูปแบบแฟรนไชส์มากกว่า 18 ปี RABIKA COFFEE ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการแฟรนไชส์ ที่มีประสิทธิภาพและครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยมาตรฐานแฟรนไชส์ระดับสากล โดยการพัฒนารูปแบบแฟรนไชส์ของ RABIKA COFFEE ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมนิสัยการทำงานของคนไทยเราใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเยี่ยม กรรมวิธีการผลิตเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพสูงสุด และด้วยสูตรลับเฉพาะในการชงกาแฟเพื่อให้ได้รสชาติของกาแฟที่เยี่ยมยอดอันเป็นเอกลักษณ์ของ RABIKA COFFEE ที่ถูกใจคนรักกาแฟเมื่อลิ้มรสทำให้ RABIKA COFFEEประสบความสำเร็จและสามารถขยายสาขามากกว่า 100 สาขา ในปัจจุบัน และด้วยรูปแบบการบริหารจัดการร้านกาแฟสดของ RABIKA COFFEE เราให้การดูแลจัดการตั้งแต่การสำรวจวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง ออกแบบ ก่อสร้างตกแต่ง ระบบการบริหารจัดการร้านทั้งในด้าน บัญชีการเงินรวมถึงการจัดหาพนักงานและฝึกอบรมให้พนักงานสามารถดูแลจัดการร้านและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงให้ความช่วยเหลือชี้แนะให้แก่แฟรนไชส์ซีให้้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในการบริหารจัดการดูแลร้านให้ทุกสาขาของ RABIKA COFFEEได้มาตรฐานเดียวกันตามที่บริษัทฯกำหนดซึ่งช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ลงทุนกับRABIKA COFFEEเกิดความคุ้มค่าคืนทุนรวดเร็วและเป็นการสร้างความพึงพอใจและคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า RABIKA COFFEE อีกด้วย